Etableringsstrategier

Konceptutveckling

Den offentliga affären

Nya lägen

DICKSON KOMPETENS erbjuder tjänster inom lokalförsörjning, etableringsstöd och hyresförhandlingar.

Våra kunder återfinns främst bland aktörer inom handel, hotell,
restaurang, lager & logistik.
Vi arbetar även med den offentliga affären, dvs företag inom olika branscher
med offentlig sektor som kund.

För tjänster inom fastighetsutveckling och förvärsrådgivning hänvisar vi till
systerföretaget Kintore Kompetens AB – www.kintore.se