Om Dickson Kompetens

Dickson Kompetens ägs och leds av Birgitta Dickson och Rolf Dickson Könberg. Vi samarbetar med närstående företag med kompetens inom bland annat fastighetsjuridik, arkitektur, etablering, teknik, konceptutveckling och finansiering.

Vi har en mångårig erfarenhetsbakgrund från näringsliv, politik, ideell och offentlig sektor samt ett brett kontaktnät inom en mängd sektorer. Vi har en tydlig förståelse och även känsla för företagandets villkor, politiska realiteter och samhällsfrågor i bred mening.